Raport bieżący 41 – WANCI za 02 03 2020 r. - AgioFunds