Raport bieżący 40 – WANCI za 24 02 2020 r. - AgioFunds