Raport bieżący 40 - WANCI za 18 02 2019 r. - AgioFunds