Raport bieżący 40 - WANCI za 09 09 2019 r. - AgioFunds