Raport bieżący 40 – WANCI za 06 12 2019 r. - AgioFunds