Raport bieżący 40 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds