Raport bieżący 4 - zakończenie subskrypcji CI serii A - AgioFunds