Raport bieżący 4 – WANCI za 08 01 2021 r. - AgioFunds