Raport bieżący 4 – WANCI za 08 01 2020 r. - AgioFunds