Raport bieżący 4 – WANCI za 07.01.2022 - AgioFunds