Raport bieżący 4 – WANCI za 04.01.2022 - AgioFunds