Raport bieżący 4 - WANCI za 04 01 2019 r. - AgioFunds