Raport bieżący 4 – WANCI za 03.01.2023 - AgioFunds