Raport bieżący 4 - rezygnacja osoby zarządzającej - AgioFunds