Raport bieżący 4 – powołanie osób zarządzających funduszem - AgioFunds