Raport bieżący 4 - informacja o ostatecznie ustalonej liczbie oferowanych Certyfikatów Serii A - AgioFunds