Raport bieżący 4 – cena emisyjna CI serii A - AgioFunds