Raport bieżący 39 – WANCI za 28 02 2020 r. - AgioFunds