Raport bieżący 39 – WANCI za 25 02 2021 r. - AgioFunds