Raport bieżący 39 – WANCI za 24 06 2021 r. - AgioFunds