Raport bieżący 39 - WANCI za 06 09 2019 r. - AgioFunds