Raport bieżący 39 – WANCI za 05 12 2019 r. - AgioFunds