Raport bieżący 38 - WANCI za 14 02 2019 r. - AgioFunds