Raport bieżący 38 – WANCI za 12 02 2021 r. - AgioFunds