Raport bieżący 38 – WANCI za 04 12 2019 r. - AgioFunds