Raport bieżący 37 – WANCI za 23 02 2021 r. - AgioFunds