Raport bieżący 37 – WANCI za 22 06 2021 r. - AgioFunds