Raport bieżący 37 - WANCI za 13 02 2019 r. - AgioFunds