Raport bieżący 37 – WANCI za 03 12 2019 r. - AgioFunds