Raport bieżący 36 – WANCI za 26 02 2020 r. - AgioFunds