Raport bieżący 36 – WANCI za 2 12 2019 r. - AgioFunds