Raport bieżący 35 – WANCI za 27.12.2021 - AgioFunds