Raport bieżący 35 – WANCI za 25 02 2020 r. - AgioFunds