Raport bieżący 35 – WANCI za 19 02 2021 r. - AgioFunds