Raport bieżący 35 – WANCI za 18 02 2020 r. - AgioFunds