Raport bieżący 35 – WANCI za 17 02 2020 r. - AgioFunds