Raport bieżący 35 - WANCI za 12 02 2019 r. - AgioFunds