Raport bieżący 35 - WANCI za 04 09 2019 r. - AgioFunds