Raport bieżący 34 – WANCI za 14.02.2022 r. - AgioFunds