Raport bieżący 34 – WANCI za 11.02.2022 - AgioFunds