Raport bieżący 34 - WANCI za 11 02 2019 r. - AgioFunds