Raport bieżący 34 - WANCI za 03 09 2019 r. - AgioFunds