Raport bieżący 33 – WANCI za 28 11 2019 r. - AgioFunds