Raport bieżący 33 – WANCI za 14 02 2020 r. - AgioFunds