Raport bieżący 33- WANCI za 02 09 2019 r. - AgioFunds