Raport bieżący 32 – załącznik: zmiana powiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR - AgioFunds