Raport bieżący 32 – WANCI za 27 11 2019 r. - AgioFunds