Raport bieżący 32 – WANCI za 11.02.2022 - AgioFunds