Raport bieżący 32 - WANCI za 07 02 2019 r. - AgioFunds