Raport bieżący 32 - ustalenie daty pierwszego dnia notowań tytułów uczestnictwa serii A i B - AgioFunds